Okręg polskiego zwiazku wędkarskiego w Toruniu
  System zakupu rejestrów połowów
Okręg PZW Toruń,
ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
tel. 0-56 622-52-92, 0-56 622-36-32

pzwtorun@poczta.wp.pl
Imię:
Nazwisko:
Ulica,Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Nr karty wędkarskiej:
E-mail:
Potwierdz e-mail:

  29 zł
  60 zł
  80 zł
  53 zł
  114 zł
  152 zł
  580 zł
  550 zł
  530 zł
  25 zł
  56 zł
  76 zł
  45 zł
  106 zł
  144 zł

Podaj datę rozpoczęcia wędkowania:
i godzinę: :01
(DD.MM.RRRR GG)
 


Oświadczam że zapoznałem się z warunkami umowy