Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego w Toruniu
  System zakupu rejestrów połowów
Okręg PZW Toruń,
ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
tel. 0-56 622-52-92, 0-56 622-36-32

pzwtorun@poczta.wp.pl
Imię:
Nazwisko:
Ulica,Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Nr karty wędkarskiej:
E-mail:
Potwierdz e-mail:
Wypełnić przy zakupie w sekcji A1 , A3 !!

Okręg i koło:
Wypełnić przy zakupie w sekcji A2 !!

Łowisko:
Wypełnić przy zakupie w sekcji A2.3 , A3.3 oraz pozycji 49 w sekcji C !!


A CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY ROCZNE
A1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2020 rok
1  100zł
2   50zł
3   50zł
4   50zł
5   50zł
6   25zł
A2 SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2020 rok
Dla członków, którzy już opłacili składkę członkowską na 2020r. w swoim Okręgu lub Kole /wpisz Okręg lub Koło/
A2.1 - WSZYSTKIE WODY
7  295zł
8   5zł
9   40zł
10  295zł
11  295zł
12  196zł
13  196zł
A2.2 - RZEKA WISŁA
14  230zł
15  230zł
16  230zł
17  170zł
18  170zł
A2.3 - 1 ŁOWISKO
19  195zł
20  195zł
21  195zł
22  140zł
23  140zł
A3 SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2020 rok
Dla członków, którzy jeszcze nie wnieśli żadnych opłat w 2020 r.
A3.1 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + WSZYSTKIE WODY
24  395zł
25   30zł
26   90zł
27  345zł
28  345zł
29  246zł
30  246zł
A3.2 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + RZEKA WISŁA
31  330zł
32  280zł
33  280zł
34  220zł
35  220zł
A3.3 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + 1 ŁOWISKO
36  295zł
37  245zł
38  245zł
39  190zł
40  190zł

B CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY OKRESOWE
41   29zł
42   60zł
43   80zł
44   25zł
45   56zł
46   76zł

C NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY ROCZNE
47  580zł
48  550zł
49  530zł

D NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY OKRESOWE
50  53zł
51  114zł
52  152zł
53   45zł
54  106zł
55  144złPodaj datę rozpoczęcia wędkowania tylko przy zakupie w sekcji B i D !!!
i godzinę :01