Okręg Polskiego zwiazku wędkarskiego w Toruniu
  System zakupu rejestrów połowów
Okręg PZW Toruń,
ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
tel. 0-56 622-52-92, 0-56 622-36-32

pzwtorun@poczta.wp.pl
Imię:
Nazwisko:
Ulica,Numer:
Kod pocztowy:
Miejscowo¶ć:
Nr karty wędkarskiej:
E-mail:
Potwierdz e-mail:
Wypełnić tylko przy zakupie pozycji 7,8,9 !!
Łowisko:
Wypełnić tylko przy zakupie pozycji 9 !! informacja pokaże się na wydruku zezwolenia

1   29zł
2   60zł
3   80zł
4   53zł
5   114zł
6   152zł
7   395zł
8   330zł
9   295zł
10   25zł
11   56zł
12   76zł
13   45zł
14   106zł
15   144zł

Podaj datę rozpoczęcia wędkowania:
i godzinę: :01
(DD.MM.RRRR GG)
 


O¶wiadczam że zapoznałem się z warunkami umowy